Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2014

cahir
11:36
7660 5f68 500
Men...
Reposted fromckisback ckisback
cahir
11:35
7702 e3e9 500
Advantages of Interstellar Travel
Reposted fromckisback ckisback
11:35
6633 ebfd 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viackisback ckisback
11:35
6133 e074
Reposted fromjohnkeats johnkeats viackisback ckisback
cahir
11:33
Reposted fromcouples couples viaeazyi eazyi
cahir
11:33
2812 c877 500

Reposted fromdrobnostki drobnostki vialobuss lobuss
cahir
11:32
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.
— H.Coben "Tęsknię za tobą"
Reposted fromhappy25 happy25 vialobuss lobuss
11:32
7534 0bec

Reposted fromjohnkeats johnkeats vialobuss lobuss
cahir
11:32
Są rzeczy, których nie możesz wymazać.
— The Vampire Diaries
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeazyi eazyi
cahir
11:32
0116 eafe
Reposted frommisza misza viaeazyi eazyi
06:57
6202 090e 500
Reposted fromKiro Kiro viaNothingIsTrue NothingIsTrue
cahir
06:57
5318 b127 500

November 19 2014

12:34
5170 6160 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon
cahir
12:34
9946 c915 500
Reposted fromPMA PMA
12:27
2148 2b1f 500
Reposted fromravivasavan ravivasavan
cahir
12:25
2576 6f81 500
Reposted fromseko seko
cahir
12:17
3682 e081
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte
cahir
11:55
Boję się, że któregoś dnia zadzowni do mnie i powie, że mnie potrzebuje. Najgorsze w tym wszystkim będzie to, że nie będę umiał odmówić jej, rozumiesz?  Czasem nawet nie mogę zaufać sobie, jeśli chodzi o Ciebie.
— Przemek Kobylański "Moje piekło to Twoja nieobecność"
Reposted fromeazyi eazyi
11:54
4948 e44e
Reposted frommaking-love making-love viaeazyi eazyi
cahir
11:54
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frominpassing inpassing viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl